Historie domu

Restaurant se nachází v přízemí a v prvním nadzemním podlaží původního středověkého domu „U Nejsvětější trojice“, přestavěného koncem 16. století a do dnešní podoby upraveného r. 1875 Františkem Lieblem. Romantický balkon zřídil v r. 1876 Robert Mischna.

Na přelomu 19. a 20. století byl dům zmiňován pouze jako součást sousedního domu „Velká velryba“ č. 59/3. Roku 1903 hovoří Kronika královské Prahy o restauraci „U gambrina“ s vyobrazením sv. Trojice, které ale nebylo dochováno do současné doby.

Gambrin, Gambrinus (v překladu též „patron“) byl historicky doložený flanderský král, jenž jako první nechal zavést výrobu vaření piva a získal rovněž čestné předsednictví pivovarnického cechu. Dodnes jeho jméno přeneseně symbolizuje patrona piva a cechu hostinského.

Roku 1923 již byla založena restaurace U Patrona, tedy pod novějším názvem a v přibližné podobě, jakou má dodnes.

Po sametové revoluci byl dům vrácen v restituci původnímu majiteli a v letech 1992 – 95 byla Ing. arch. Jiřím Pošmourným provedena adaptace restaurace. V roce 2002 byl dům stejně jako většina okolních poničen povodněmi, které zasáhly Českou republiku.

V současné podobě byla restaurace U Patrona otevřena po náročné rekonstrukci v srpnu 2003.

 
 

Restaurant "U Patrona"
Dražického náměstí 4, Praha 1
+420 608 980 405
FAX +420 257 530 725